Общинска избирателна комисия Челопеч


РЕШЕНИЕ
№ 61
Челопеч, 28.10.2019

ОТНОСНО: Решение за избрани ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ЧЕЛОПЕЧ

област СОФИЯ ОБЛАСТ

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

                         Единадесет                                                                11

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 05:20 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е Осемдесет и седем              87 гласове

      (с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

--------------------------------------------------------

       нула                                             0

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

                                   Единадесет                                               11

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

4

ПП АТАКА

 три                                                  3

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 два                                                  2

43

ПП ГЕРБ

 един                                                 1

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 два                                                   2

57

НДСВ

 три                                                   3

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4

 

ПП АТАКА

 

1.

Цвятко Дончев Делков

А

72

2.

Николай Петров Николов

А

60 (3)

3.

Нонка Георгиева Бантова

А

43

4.

Стоян Петров Стоянов

А

18

5.

Александрина Стефанова Филипова

Б

13

6.

Росица Димитрова Терзийска

Б

5

7.

Недялко Павлов Дончев

Б

12

8.

Богдан Луканов Луканов

Б

13

9.

Катя Иванова Димитрова

Б

4

10.

Никола Неделков Цачев

Б

7

11

Илко Иванов Илиев

Б

1

8

 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

1.

Никола Бенчев Матеев

А

10

2.

Димитър Георгиев Димитров

А

1

34

 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

1.

Неделко Илиев Калоянов

А

48

2.

Деян Данаилов Бънчев

А

25

3.

Матей Василев Стоянов

А

16

4.

Тодор Филипов Вълчинов

А

15

5.

Генка Иванова Попова

А

13

6.

Мария Гергинова Оряшкова

А

13

7.

Гошо Христов Костов

А

12

8.

Илиян Николаев Пушкаров

Б

8

9.

Нели Любенова Торолова

Б

3

10.

Найден Йорданов Кръстев

Б

7

11

Божидар Атанасов Петров

Б

7

43

ПП ГЕРБ

1.

Маргарита Димитрова Богданова

А

21

2.

Наско Ангелов Фотев

А

20 (5)

3.

Александър Филипов Вътев

А

14

4.

Ваня Василева Узунова

А

14

5.

Мариан Борисов Нисторов

А

10

6.

Пламен Матеев Кънчев

А

9

7.

Златан Богданов Караджов

А

9

8.

Ралица Василева Шентова

Б

5

9.

Радка Василева Ингилизова-Джамбазка

Б

7

10.

Диляна Петрова Пушкарова

Б

2

11

Цвета Иванова Терзийска

Б

2

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

София Стефанова Торолова

А

64

2.

Пламен Райков Вътев

А

22

3.

Донислав Иванов Орозов

А

15

4.

Марин Василев Маринов

А

11

5.

Александър Петров Кенанов

Б

7

6.

Станислав Валериев Пенков

Б

4

7.

Константин Гаврилов Искров

Б

2

8.

Станимир Иванов Гълъбов

Б

2

57

НДСВ

1.

Димитър Гетов Въжаров

А

85

2.

Стоян Димитров Патев

А

59

3.

Тодор Минов Минов

А

41

4.

Илко Събев Събев

А

36

5.

Йорданка Григорова Димитрова

Б

14

6.

Минко Петров Костадинов

Б

18

7.

Георги Матеев Иванов

Б

18

8.

Ненко Петров Иванов

Б

6

9.

Гето Кръстев Гетов

Б

5

10.

Васил Костадинов Василев

Б

6

11

Ненна Лукова Бързакова-Чотова

Б

2

 

Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания“

Партия ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и

преференции 13:

 1. Генка Иванова Попова
 2. Мария Гергинова Оряшкова

 

            Партия ПП ГЕРБ и преференции 14:

 1. Александър Филипов Вътев
 2. Ваня Василева Узунова

 

 

 

            Партия ПП ГЕРБ и преференции 9:

 1. Пламен Матеев Кънчев
 2. Златан Богданов Караджов

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.      Деян Данаилов Бънчев 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО                                                          НАЦИОНАЛНОДВИЖЕНИЕ                           **********

2.      Димитър Гетов Въжаров          

НДСВ                                                       **********

3.      Маргарита Димитрова Богданова  

ПП ГЕРБ                                                   **********

4.      Неделко Илиев Калоянов

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО                                                         НАЦИОНАЛНОДВИЖЕНИЕ                         **********

5.      Николай Петров Николов

ПП АТАКА                                                **********

6.  Нонка Георгиева Бантова

ПП АТАКА                                               **********

7. Пламен Райков Вътев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                   **********

8. София Стефанова Торолова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                    **********

9. Стоян Димитров Патев

НДСВ                                                          **********

10.Тодор Минов Минов

НДСВ                                                          **********

11.Цвятко Дончев Делков

ПП АТАКА                                                    **********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

  

   Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

  Няма

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Решението може да се обжалва пред административен съд в 7-дневен срок от обявяването му съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

София Любомирова Иванова /п/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ванина Пламенова Иванова /п/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любомира Ганчева Калчева /п/

СЕКРЕТАР:

Нели Тодорова Събева /п/

ЧЛЕНОВЕ:

1. Венета Димитрова Иванова /п/

2. Ивалина Иванова Фотева /п/

3. Елена Крумова Лукова-Питекова /п/

4. Цветина Илиева Торолова /п/

5. Нели Божинова Петрова /п/

6. Златан Павлов Златанов /п/

7. Пека Кръстева Генчева /п/

 

 

 

Решението на избрани общински съветници на община Челопеч се намира в приложението 

 

 

 

 

 

Председател: София Любомирова Иванова-Кирилова

Секретар: Нели Тодорова Събева

* Публикувано на 29.10.2019 в 11:04 часа

Календар

Решения

 • № 62 / 28.10.2019

  относно: Решение за избран КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 • № 61 / 28.10.2019

  относно: Решение за избрани ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 • № 60 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на край на работата в изчислителния пункт

всички решения