29.10.2021

Извънредно заседание на ОИК - Челопеч

На 31.10.2021 г. от 13:00 часа в заседателната зала на община Челопеч ще бъде проведено извънредно заседание на ОИК - Челопеч във връзка с разглеждане на допълнителни документи от фирма "Бивар" АД, относно получено писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-253/ 03.09.2021 г. по отношение на преписка от Главна дирекция "Национална полиция".

09.10.2021

Извънредно заседание на ОИК - Челопеч

На 10.10.2021 г. от 16:00 часа в заседателната зала на община Челопеч ще бъде проведено извънредно заседание на ОИК - Челопеч във връзка с разглеждане на изисканите и получени документи от Агенцията по вписвания с изх. № 06-00-276/ 24.09.2021 г. относно получено писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-253/ 03.09.2021 г. по отношение на преписка от Главна дирекция "Национална полиция".

11.09.2021

Заседание на ОИК - Челопеч във връзка с получено писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-253/ 03.09.2021 г. относно преписка от Главна дирекция "Национална полиция"

На 12.09.2021 г. от 16:00 часа в заседателната зала на община Челопеч ще бъде проведено извънредно заседание на ОИК - Челопеч във връзка с получено писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-253/ 03.09.2021 г. относно преписка от Главна дирекция "Национална полиция".

29.10.2019

Дежурства на ОИК - ЧЕЛОПЕЧ

За периода от 30.10.2019 г. до 03.11.2019 г. ОИК - Челопеч ще има дежурни членове на следните телефони:

 

0899/ 718084 - София Иванова - председател ОИК - Челопеч

0888/ 678288 - Нели Събева - секретар ОИК - Челопеч

0887/ 221393 - Ивалина Фотева - член ОИК - Челопеч

27.10.2019

Съобщение

В изборния ден ОИК - Челопеч ще приема сигнали за нередности в изборния процес на следните телефони:

 

0899/ 718084  София Иванова - председател ОИК - Челопеч

0888/ 678288  Нели Събева - секретар ОИК - Челопеч

0887/ 607196 ОИК - Челопеч

17.10.2019

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК - ЧЕЛОПЕЧ НА 18.10.2019г.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  В СОФИЯ  ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НА 18.10.2019 г. ОИК - ЧЕЛОПЕЧ ЩЕ РАБОТИ ОТ 09,00 ДО 11,00 ч.

 

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА:

0899/ 718084 – София Иванова – Председател

0888/ 678288 – Нели Събева – Секретар

16.10.2019

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Заявки за придвижване  в изборния ден могат да се правят в ОбА Челопеч на: 


безплатен телефон: 
 080020003;
телефонна централа: 07185/2550;
GSM: 0886/890448

от 20.10.2019 г., до 26.10.2019 г. от 08,00 ч. до 16,30 ч.

и

в деня на изборите - 27.10.2019 г. от 7,00 ч. до 19,00 ч.

10.10.2019

Обучение на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) и Подвижната избирателна комисия (ПСИК) за провеждането на изборите за общински съветници кметове в Община Челопеч на 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия – Челопеч има удоволствието да покани всички членове на СИК и ПСИК да присъстват на обучение във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Челопеч на 27.10.2019 г. Обучението ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 17:30 часа в Адм. Сграда на ОбА – Заседателна зала, пл. „Освобождение“№ 1, с. Челопеч.

09.10.2019

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Челопеч за изборите на 27.10.2019 г.

Съгласно Решение на ЦИК № 1080-МИ от 12.09.2019 г., всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единия граждански номер, номер и датата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Той се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Електронният файл за регистрация на представители може да бъде свален от тук: https://cik.is-bg.net/upload/114651/.xlsx

 

N.B! Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район!

 

N.B! В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

06.10.2019

Публикуване на одобрени предпечатни образци на бюлетините за общински съветници и кметове в община Челопеч за изборите на 27.10.2019 г.

Съгласно писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-697/ 05.10.2019 г. на основание т. 7, изречение второ от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение Централна избирателна комисия разрешава на Общинските избирателни комисии да публикуват на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предпечатните образци на бюлетините са налични като допълнителни файлове към Решение на ОИК № 42/ 28.09.2019 г.

02.10.2019

Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; за гласуване с Подвижна избирателна кутия и за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Община Челопеч съобщава,  на  всички  избиратели, че във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. могат да подават писмени заявления за:

                      

1. Вписване на гласоподаватели в избирателните списъци, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в списъците по настоящ адрес  

          до 12 октомври 2019 год. /включително/;           

 

2. Отстраняване на непълноти  и грешки в избирателните списъци

          до 19 октомври 2019 год. /включително/;

 

3. Гласуване с Подвижна избирателна кутия

         до 21 октомври 2019 год. /включително/.

                              

 

01.10.2019

Регистрация на застъпници

ОИК - Челопеч информира представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, че приема предложения за регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове за изборите в община Челопеч на 27.10.2019 г. 

 

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК.

 

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

01.10.2019

Подаване на заявления по електронен път за гласуване по настоящ адрес; с подвижна избирателна кутия и за изключване от списъка на заличените лица

Община Челопеч съобщава,  на  всички  избиратели, че във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. могат да подават заявления

 

по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ – ПОДПИСАНИ С

КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС /КЕП/ за:

 

1. Вписване на гласоподаватели  в избирателните списъци, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в списъците по настоящ адрес

                       до 12 октомври 2019 год. /включително/;

 

2. Гласуване с Подвижна избирателна кутия

                      до 12 октомври 2019 год. /включително/;

               

3. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване

                     на избирателния списък на СИК.

             

Исканията  се подават  чрез електронно заявление  през интернет  страницата на община Челопеч www.chelopech.org в секция ИЗБОРИ.

 

 

 

24.09.2019

Жребий за определяне на реда на представяне в диспутите по местните радио- и телевизионни програми

 

Общинска Избирателна Комисия – Челопеч има удоволствието да покани представителите на партиите, коалициите и инициативни комитети, регистрирани в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., да присъстват на жребий за определяне на реда на представяне в диспутите по местните радио- и телевизионни програми.

Жребият ще се проведе на 25.09.2019 г. (сряда) от 17:45 часа в заседателната зала на  ОИК – Челопеч, находяща се на бул. „Трети март“ № 5, с. Челопеч.

19.09.2019

Проверка за номер на избирателна секция и място на гласуване

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

17.09.2019

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ОИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09:00 Ч. ДО 17:00 Ч., В ТОВА ЧИСЛО СЪБОТА, НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИТЕ ДНИ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, НА АДРЕС:

 

С. ЧЕЛОПЕЧ, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 5 ДО 24.09.2019 Г. (ВТОРНИК) ВКЛ.

16.09.2019

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВ НА СИК В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Община Челопеч кани всички партии и коалиции, на консултации за сформиране на секционни избирателни комисии (СИК) за изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КМЕТ, насрочени на 27.10.2019г.. Публични са и могат да участват и партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

Консултациите ще се проведат на 19 септември 2019г. (четвъртък) от 17,00ч. в заседателната зала на Община Челопеч, с. Челопеч, обл. Софийска, пл. „Освобождение“ №1.


КМЕТ: (п)

 

19.09.2019г.      

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 62 / 28.10.2019

  относно: Решение за избран КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 • № 61 / 28.10.2019

  относно: Решение за избрани ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

 • № 60 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на край на работата в изчислителния пункт

всички решения