№ 79-МР / 04.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на сигнал от г-н Ради Стоянов Ненчев с вх. в ОИК – Челопеч № 71/ 02.06.2023 г. относно легитимността на провежданата информационна кампания във връзка с насрочния за 18.06.2023 г. местен референдум с въпрос „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 78-МР / 04.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на сигнал от г-н Ради Стоянов Ненчев с вх. в ОИК – Челопеч № 71/ 02.06.2023 г. относно законността на организирания и насрочения за 18.06.2023 г. местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 77-МР / 01.06.2023

ОТНОСНО : Определяне на дата, място и час за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с провеждането на местен референдум на 18.06.2023 г., както и определяне на обучаваща комисия.

№ 76-МР / 01.06.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за участие в информационната кампания при произвеждане на местен референдум в община Челопеч, насрочен на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 75-МР / 26.05.2023

ОТНОСНО : Приемане на становище изготвено от София Иванова-Кирилова (председател на ОИК – Челопеч) и Нели Събева (секретар) във връзка с писмо от ЦИК с изх. № МР-15-2/ 23.05.2023 г. и вх. № в ОИК - Челопеч № 69/ 23.05.2023 г. относно сигнал от г-н Ради Ненчев до ЦИК с вх. № МР-22-11/ 19.05.2023 г. срещу работата на ОИК – Челопеч.

№ 74-МР / 18.05.2023

ОТНОСНО : Относно: Писмо от инж. Алекси Кесяков кмет на община Челопеч с изх. № 24-44-4/ 18.05.2023 г. и наш вх. № 67/ 18.05.2023 г. с писмено предложение за назначаване поименния състав на секционните избирателни комисии, при постигнато пълно съгласие на проведените от него консултации с парламентарно представените партии и коалиции.

№ 73-МР / 18.05.2023

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателните секции в община Челопеч съобразно единната номерация на секциите при произвеждане на местен референдум на 18.06.2023 г. в община Челопеч с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“.

№ 72-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Разпределяне на местата в СИК между парламентарно представените партии и коалиции при произвеждане на местния референдум, насрочен на 18.06.2023 г. На основание Решение на ЦИК № 1896-НС от 6 април 2023 г. и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г., т.13

№ 71-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете на СИК в община Челопеч, включително председател и секретар, при произвеждане на местния референдум, насрочен на 18.06.2023 г. На основание Решение № 4726–MР/ 2 май 2017 г. на ЦИК и методически указания:

№ 70-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило писмо в ОИК Челопеч от кмета на община Челопеч с изх. № 24-44-1/ 04.05.2023 г. и вх. № 65/ 14.05.2023 г., съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41 ал. 3 от Изборния кодекс, чл. 8 от Закона за прякото участие на гражданите в дърважната власт и местното самоуправление във връзка с Решение № 512 от Протокол № 57 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Челопеч и Заповед № 217/ 04.05.2023 г. на кмета на община Челопеч,относно определяне на места за обявяване на избирателните списъци за провеждане на местен референдум по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източниции прилежащата им инфраструктура?“

№ 69-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило писмо в ОИК Челопеч от кмета на община Челопеч с изх. № 24-17-3/ 04.05.2023 г. и вх. № 64/ 14.05.2023 г., съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с Решение № 512 от Протокол № 57 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Челопеч и Заповед № 216/ 28.04.2023 г. на кмета на община Челопеч, относно образувани избирателни секции, утвърдена номерация и адреси на територията на община Челопеч, за произвеждане местен референдум на територията на община Челопеч на 18.06.2023 г.с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източниции прилежащата им инфраструктура?“.

№ 68-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Определяне на работно време на ОИК – Челопеч във връзка с организиране на местен референфум в община Челопеч.

№ 67-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Определяне на начин и място на обявяване на решения на ОИК – Челопеч, публикуване на проект на дневен ред, както и начин на изписване на номерацията на протоколите и решенията, които ще бъдат взети от ОИК – Челопеч във връзка с провеждането на местен референдум на 18.06.2023 г.

№ 66-МР / 14.05.2023

ОТНОСНО : Писмо от г-н Димитър Въжаров – председател на Общински съвет Челопеч с изх. № ОбС-110/ 12.05.2023 г. с вх. № 66/ 14.05.2023 г. във връзка с Решение № 512 от 28.04.2023 г. (влязло в сила на 12.05.2023 г.) на Общински съвет Челопеч за насрочване на местен референдум на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източниции прилежащата им инфраструктура?“

№ 62 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Решение за избран КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

№ 61 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Решение за избрани ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

№ 60 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на край на работата в изчислителния пункт

№ 59 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Жребий за определяне на поредността в списък „А“ на кандидатите за общински съветници, получили равен брой предпочитания от ПП ГЕРБ

№ 58 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Жребий за определяне на поредността в списък „А“ на кандидатите за общински съветници, получили равен брой предпочитания

№ 57 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в община Челопеч, изборен район – 2358

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 79-МР / 04.06.2023

  относно: Разглеждане на сигнал от г-н Ради Стоянов Ненчев с вх. в ОИК – Челопеч № 71/ 02.06.2023 г. относно легитимността на провежданата информационна кампания във връзка с насрочния за 18.06.2023 г. местен референдум с въпрос „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

 • № 78-МР / 04.06.2023

  относно: Разглеждане на сигнал от г-н Ради Стоянов Ненчев с вх. в ОИК – Челопеч № 71/ 02.06.2023 г. относно законността на организирания и насрочения за 18.06.2023 г. местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

 • № 77-МР / 01.06.2023

  относно: Определяне на дата, място и час за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с провеждането на местен референдум на 18.06.2023 г., както и определяне на обучаваща комисия.

всички решения