18.06.2023

Местен референдум в Община Челопеч на 18.06.2023 г.

В 07:00 ч. Секционните избирателни комисии 001 и 002 започнаха нормално своята работа.

18.06.2023

Избирателна активност на местния референдум в Община Челопеч на 18.06.2023 г.

Избирателна активност на местния референдум в Община Челопеч на 18.06.2023 г

 

СИК 23 58 00 001 – Брой избиратели по избирателен списък – 664

 

Час

Брой гласували

Избирателна активност, %

 

10:00 ч

 

70

10,54 %

 

13:00 ч.

 

 232

 34,94 %

 

17:00 ч.

 

 358

 53,92 %

 

20:00 ч.

 

 419

 63,10 %

 

 

СИК 23 58 00 002 – Брой избиратели по избирателен списък – 585

 

Час

Брой гласували

Избирателна активност, %

 

10:00 ч

 

73

12,48 %

 

13:00 ч.

 

 193

 32,99 %

 

17:00 ч.

 

 335

 57,26 %

 

20:00 ч.

 

 379

 64,79 %

 

Брой избиратели по списък СИК 001+ СИК 002

Общ брой гласували

Избирателна активност, %

 

1249 избиратели

10:00 часа - 143 избиратели

11,45 %

13:00 часа - 424 избиратели

 33,95 %

17:00 часа - 693 избиратели

 55,48 %

20:00 часа - 798 избиратели

 63,89 %

 

Окончателни резултати: 

 • Общ брой гласоподаватели в избирателните списъци - 1249 избиратели
 • Общ брой гласували - 798 избиратели
 • Избирателна активност - 63,89 %

 

 

15.06.2023

На вниманието на СИК 001 и СИК 002. Списък на упълномощени представители на Инициативен комитет, представляван от Ради Стоянов Ненчев и изразяващ позиция "НЕ" по въпроса на местния референдум в Община Челопеч, насрочен за 18.06.2023 г.

 

 

Упълномощени представители на инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

Документи за легитимация пред СИК

 

1.

 

Ради Стоянов Ненчев

Решение на ОИК – Челопеч № 76-МР/ 01.06.2023 г.

 

 

1.Лична карта

2. Решение на ОИК – Челопеч № 76-МР/ 01.06.2023 г.

 

 

2.

 

Новак Минков Новаков

 

Пълномощно от Ради Стоянов Ненчев на Новак Минков Новаков, издадено на 14.06.2023 г. от нотариус Евгения Павлова

 

1.Лична карта

2. Пълномощно от Ради Стоянов Ненчев на Новак Минков Новаков, издадено на14.06.2023 г. от нотариус Евгения Павлова

 

 

N.B! Всеки упълномощен представител трябва да се легитимира в Секционната избирателна комисия с горепосочените документи, но и задължително да носи отличителен знак по образец "бадж" с надпис "ПРЕДСТАВИТЕЛ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ".

N.B! Всеки представител може да посещава всяка секция в изборния ден, но в никакъв случай СИК не трябва да допуска двама или повече представители да присъстват едновременно в една и съща секция!

 

 

 

 

10.06.2023

Предприети мерки за гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването във връзка с местния референдум на 18.06.2023 г.

Във връзка с чл. 234 от ИК относно гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването по време на местния референдум в Община Челопеч на 18.06.2023 г. са предприети следните мерки:

1. На територията на Община Челопеч са образувание две избирателни секции, като и двете са с вход на нивото на уличния тротоар.

2. Зааяки за помощ в деня на референдума може да се правят в ОбА Челопеч на телефонната централа 080020003, както и на GSM: 0887/ 302871 - от 12.06.2023 г.до 17.06.2023 г. от 08:00 до 16:00 часа, както и в деня на референдума (18.06.2023 г.) от 07:00 до 18:00 часа

23.05.2023

Контакт с ОИК - Челопеч на 24 май 2023 г.

На 24 май 2023 г.  - ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ОИК - Челопеч ще бъде на разположение на следните телефони:

 

 • 0899/ 718084 - София Иванова-Кирилова председател
 • 0888/ 678288- Нели Събева - секретар 

 

14.05.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК - ЧЕЛОПЕЧ ЗА ПЕРИОДА, В КОЙТО ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Работното време на ОИК - Челопеч е всеки ден от 13:00 до 16:00 ч., като в дните, в които изтичат определените от закона срокове, ОИК - Челопеч ще приема документи до 17.00 часа. При необходимост от съдействие може да ни потърсите на следните телефони:

 

 • 0899/ 718084 - София Иванова-Кирилова председател
 • 0888/ 678288- Нели Събева - секретар 

 

13.05.2023

Заседание на ОИК - Челопеч във връзка с организиране и провеждане на местен референдум в община Челопеч на 18.06.2023 г.

На 14.05.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала на община Челопеч ще бъде проведено заседание на ОИК - Челопеч във връзка с започване на работа за оргазиниране и провеждане на местен референдум на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източниции прилежащата им инфраструктура?“

още съобщения

Календар

Решения

 • № 93-МР / 06.08.2023

  относно: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

 • № 92-МР / 19.07.2023

  относно: Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

 • № 91-МР / 01.07.2023

  относно: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

всички решения