Заседания

Заседание от дата 06.08.2023 от 11:30 часа.

Заседание от дата 19.07.2023 от 11:00 часа.

Заседание от дата 01.07.2023 от 15:30 часа.

Заседание от дата 26.06.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 18.06.2023 от 22:30 часа.

Заседание от дата 18.06.2023 от 20:05 часа.

Заседание от дата 13.06.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 10.06.2023 от 13:30 часа.

Заседание от дата 04.06.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 01.06.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 26.05.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 14.05.2023 от 13:00 часа.

Календар

Решения

  • № 93-МР / 06.08.2023

    относно: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

  • № 92-МР / 19.07.2023

    относно: Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

  • № 91-МР / 01.07.2023

    относно: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

всички решения