Състав на ОИК Челопеч

Председател

 1. София Любомирова Иванова-Кирилова

Зам. председатели

 1. Ванина Пламенова Торолова
 2. Любомира Ганчева Калчева

Секретар

 1. Нели Тодорова Събева

Членове

 1. Венета Димитрова Иванова
 2. Елена Крумова Лукова-Питекова
 3. Златан Павлов Златанов
 4. Ивалина Иванова Фотева
 5. Нели Божинова Петрова
 6. Пека Кръстева Генчева
 7. Цветина Илиева Стойнова

Календар

Решения

 • № 93-МР / 06.08.2023

  относно: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

 • № 92-МР / 19.07.2023

  относно: Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

 • № 91-МР / 01.07.2023

  относно: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

всички решения