Общинска избирателна комисия Челопеч


РЕШЕНИЕ
№ 91-МР
Челопеч, 01.07.2023

ОТНОСНО: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

Във връзка с подадена жалба  до Административен съд София област с  изх. № 08 от 23.06.2023 г. от г-н Радослав Стойчев – Областен управител София област срещу наше Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. и необходимостта от изготвяне и предоставяне на писмен отговор с цел ангажиране на доказателства, чрез които да бъде установена правотата на нашите действия по време на организирането и провеждането на местния референдум в Община Челопеч на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

ОИК – Челопеч с 8 гласа „ЗА“  (София Иванова-Кирилова, Нели Събева, Елена Лукова-Питекова, Златан Павлов, Венета Иванова, Ивалина Фотева, Нели Петрова и Пека Кръстева).

 „ПРОТИВ” – няма

 

 

 

РЕШИ:

 

 

Приема писмения отговор във връзка с подадена жалба  до Административен съд София област с  изх. № 08 от 23.06.2023 г. от г-н Радослав Стойчев – Областен управител София област срещу наше Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. и задължава г-жа София Иванова-Кирилова да подготви и изпрати същия отговор, както и Протокол № 41-МР/ 01.07.2023 г. и Решение № 91-МР/ 01.07.2023 г., удостоверяващи приемането на писмения отговор.

 

 

 

Председател: п…………..

София Иванова-Кирилова

 

 

Секретар: п…………….

Нели Събева

 

Дата и час на поставяне: 01.07.2023 г., 15:45 часа

Председател: София Любомирова Иванова-Кирилова

Секретар: Нели Тодорова Събева

* Публикувано на 01.07.2023 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 93-МР / 06.08.2023

    относно: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

  • № 92-МР / 19.07.2023

    относно: Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

  • № 91-МР / 01.07.2023

    относно: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

всички решения